وبلاگ

راهکاری برای رهبری کسب‌وکارها در سال جدید

عامل محرکه‌ی همه‌ی ما به‌عنوان انسان، نیازهای اولیه به معناي داشتن شادی، ارتباطات انسانی و تمایل به مشارکت مثبت در جامعه است. این یک واقعیت است؛ چه در خانه باشیم، چه در دنیای بیرون یا در محل کار. ولی دانستن این مسئله یک چیز است و عمل‌کردن به آن چیز دیگر. برقراری ارتباط با انگیزه‌های درونی افرادمان می‌طلبد که رهبران و سازمان‌ها پاسخگوی این تمایلات باشند. ... ادامه مطلب